Veľkoplošné parkety

Výhody veľkoplošných parkiet: rýchly a jednoduchý montáž, dlhá životnosť, sú použiteľné aj na podlahové vykurovanie (okrem drevín buk, javor a agát parený).